หลักสูตร Photoshop และ Illustrator

หลักสูตร Photoshop และ Illustrator

Photoshop และ Illustrator เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ ทำเว็บไซด์ และทำสิ่งพิมพ์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ตอบสนองต่อความต้องการในการทำงาน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงระดับมืออาชีพ รายละเอียดในการสอนโปรแกรม...