Photoshop และ Illustrator เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ ทำเว็บไซด์ และทำสิ่งพิมพ์
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ตอบสนองต่อความต้องการในการทำงาน
ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงระดับมืออาชีพ

รายละเอียดในการสอนโปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator
– การสร้างขนาดไฟล์ที่เหมาะสมสำหรับงานต่างๆ (Printing / Website)
– การใช้เครื่องมือ (Tool) และ Pallet ต่างๆที่มีในโปรแกรม
– การใช้ตัวอักษรในการพิมพ์งาน และ Effect เฉพาะของตัวอักษร
– เข้าใจการใช้ Layer เพื่อการทำงานที่ถูกต้อง
– การใช้เครื่องมือในการ Di-Cut และ Retouch รูปภาพ
– การใช้ Effect ในการตกแต่งรูปภาพ อาทิ ทำภาพสีน้ำ
– การออกแบบนามบัตรและโบชัวร์เบื้องต้น
– เน้นสอนเฉพาะสิ่งที่ผู้เรียนต้องการ เพื่อนำไปใช้งานจริง

ค่าเรียนเท่าไร

ระยะเวลาในการเรียน (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรมเลย)  มีสองแบบ

เนื่องจาก โปรแกรมมีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างมาก ถ้าเรียนทั้งหมดอาจจะใช้เวลานาน ผู้สอนจึงจะเน้นให้สำหรับ ผู้ที่ต้องเรียนรู้เพื่อใช้งานเฉพาะด้าน เช่นทำ โบชัวร์สินค้า เมนูอาหาร โดยจะมีการผู้คุยรายละเอียดถึงสินที่ต้องการก่อน แล้วจึง จะทราบว่าต้องเรียนมากน้อยแค่ไหน โดย คอร์ส เป็นแบบ

1. คอร์สเรียนแบบ 1 วัน 6 ชม.  4900  บาท  

2. คอร์สเรียนแบบ 4 วัน 20 ชม. ครั้งละ 5 ชม. 14,900 บาท

สถานที่เรียน

นัดสอนให้ที่บ้าน หรือ นัดเรียนในที่ๆมี internet และมีปลั๊กไฟให้เสียบโน๊ตบุ๊ค
เช่น ร้านกาแฟ, ตามห้าง หรือตามแต่สะดวก

สนใจติดต่อที่ ฉัฐพนธ์ โทร. 086-0604030, 086-8866062 
Email : chatpon@hotmail.com