การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโทรคมนาคม (รุ่น 20 ปีที่จบ 2528)  สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การทำงาน : ทำงานอยู่ในแวดวงวิศวกรรม แล้วผันตัวเองมาทำธุรกิจกับเพื่อนๆ มีส่วนรับผิดชอบในการขายและการตลาด ซึ่งในด้านการตลาดนี้เอง ทำให้มีโอกาสคลุกคลีอยู่ในแวดวงอินเตอร์เน็ต การทำเว็บไซค์ และการตลาดทางอินเตอร์เน็ต  ประกอบกับมีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและความชอบส่วนตัวในด้านนี้ จึงได้ใช้เวลาในช่วงหลังๆ ศึกษาด้านนี้มากขึ้น

ปัจจุบัน :

1. ทำธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต (ผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต www.477internet.com)

2. เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับ

3. สอนอบรมให้ความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ต ให้แก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆ อาทิ Cristalla Co., Ltd ไทยโพสต์  คลินิกทันตกรรม โลตัสสกายเทรน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ฯลฯ

4. เป็นอาจารย์สอนพิเศษทางการสร้างเว็บไซต์ ให้กับสถาบันและโรงเรียนสอนทางด้านคอมพิวเตอร์  มีประสบการณ์การสอนให้กับหน่วยงานและบุคคล มากกว่า 500 ครั้งในเจ็ดปีที่ผ่านมา

5. เป็นอาจารย์สอนพิเศษ Dreamweaver , Joomla , WordPress ที่ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ 3D Dsign Center (ลาดพร้าว)

6. เป็นนักเขียนกิตติมศักด์ คอลัม Social Technology ในนิตยสาร The District

7. ที่ปรึกษา ทางด้าน Internet Marketing ให้กับบริษัทฯต่างๆ