ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต

99/23 หมู่ที่ 4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Park)

ชั้นที่ 12 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-8866-062 , 08-6060-4030

ฉัฐพนธ์ ชีวะธนาเลิศกุล

email : chatpon@hotmail.com