หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ตัวต่อตัว

WP Basic 1

฿4,900
 • เวลาเรียน 1 วัน / 6 ชั่วโมง
 • พื้นฐานของเว็บไซต์
 • พื้นฐานของ WordPress
 • การใช้งาน Template และ Plugin พื้นฐาน
 • การจัดการเนื้อหน้าและโครงสร้าง Website เบื้องต้น
 • เหมาะสำหรับผู้ที่คิดว่าสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว หรือเคยเรียนมาบ้างแล้ว 

WP Basic 2

฿7,000
 • เวลาเรียน 2 วัน / 8 ชั่วโมง
 • พื้นฐานของเว็บไซต์
 • พื้นฐานของ WordPress
 • การใช้งาน Template และ Plugin พื้นฐาน
 • การจัดการเนื้อหน้าและโครงสร้าง Website เบื้องต้น
 • เหมาะสำหรับสำหรับผู้ที่ต้องการไปช้า ๆ ไม่เร่งรีบมาก

ผลงานของเราและนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับผู้สอน

ทศวัชร์ ชีวะธนาเลิศกุล

ทศวัชร์ ชีวะธนาเลิศกุล

ผู้สอน WordPress, SEO

 
ฉัฐพนธ์ ชีวะธนาเลิศกุล

ฉัฐพนธ์ ชีวะธนาเลิศกุล

ผู้สอน WordPress, Joomla, SEO

 
ปณตพร ชีวะธนาเลิศกุล

ปณตพร ชีวะธนาเลิศกุล

ผู้สอน Photoshop, illustrator, 3D Max